Gradišćanski Hrvati

Gradišćanski Hrvati (njemački: Burgenlandkroaten, mađarski: Burgenlandi horvátok) skupni naziv za pet malenih hrvatskih etničkih skupina nastanjenih na području Burgenlanda (Gradišća) u istočnoj Austriji i susjednim predjelima Mađarske i Slovačke.

Položaj Gradišća na karti Austrije
Dvojezični natpis u Gradišću

Skupine i sela Gradišćanaca

uredi

Među sobom po imenu i dijalektu razlikuju se:

Štoji i Vlahi govore starošćakavskom ikavicom (iako Lisac Štoje uključuje u južnočakavce), dijalektom sličnim slavonskom i pretku novoštokavske ikavice, Dolinci, Havi i Poljanci su dio srednjočakavskog dijalekta), a povrh ovih skupina nalazimo i kajkavce Turopoljsko-posavski dijalekt oko Šopronja i južnočakavce (južnočakavski dijalekt na jugu Gradišća).

Sela Gradišćanaca u Mađarskoj i Slovačkoj

Nešto Gradišćanskih Hrvata živi i susjednim područjima Slovačke (Hrvatski Grob (Chorvátsky Grob), Hrvatski Jandrof (Jarovce), Devinsko Novo Selo (Devínska Nova Ves) i Čunovo), kao i u Mađarskoj: Hrvatska Kemlja (Horvátkimle), Bizonja (Bezenye), Koljnof (Kópháza), Vedešin (Hidegség), Temerje (Tömörd), Plajgor (Ólmod), Petrovo Selo (Szentpéterfa), Hrvatske Šice (Horvátlövő), Gornji Čatar (Felsőcsatár), Umok (Fertőhomok), Narda, Hrvatski Židan (Horvátzsidány), Prisika (Peresznye) i Unda (Und).

Povijest

uredi

Povijest Gradišćanaca započet će pojavom osmanlijskih Turaka, koja će za posljedicu imati iseljavanje hrvatskog stanovništva sa područja Like, Krbave, Korduna, Banovine, zapadne Bosne, Gorskog kotara i Slavonije. Do prvog vala iseljenja dolazi 1530-ih godina, nakon što su Turci poharali gotovo sva naselja između Une i Velebita i od Kupe do Kapele. Već četrdesetih godina istog stoljeća dolazi do drugog vala iseljavanja stanovnika iz područja srednjovjekovne Slavonije. Do posljednjeg trećeg vala iseljenja doći će pedesetih i šezdesetih godina 16. stoljeća.

Do iseljavanja stanovništva dolazi, osim zbog turske opasnosti, i zbog same politike pojedinih velikaških obitelji, kako zbog obrane od moguće turske invazije, tako i zbog same potrebe za radnom snagom. Pravci iseljavanja išli su prema sjeveru, ali i preko mora u Italiju gdje i danas nalazimo potomke iseljenih Hrvata, odnosno moliške Hrvate.

Kako ratovi sa Osmanlijama nisu prestajali novopridošle hrvatske obitelji uspjeli su organizirati uvjete života u novoj domovini, tako da su već u drugom naraštaju prekinute veze sa starim krajem.

Jezik

uredi

Etnografija

uredi

Broj gradišćanskih Hrvata u Austriji nije nikada točno ustanovljen, a procjenama, uključujući i Mađarsku i Slovačku, ima ih preko 60,000. Od 1929. godine osniva se Hrvatsko kulturno društvo sa sjedištem u Željeznom koje ima svoje seoske organizacije po cijelom Gradišću. Gradišćanci svoju kulturu čuvaju i razvijaju preko 450 godina koliko već žive u tome kraju. Posebno se njeguje tamburaška glazba i narodni plesovi (Stinjacko Kolo; Stinatzer Reigen)

Kuhinja Gradišćanskih Hrvata uvjetovana je blizinom austrijske i mađarske kuhinje, ali i nizinskom topografijom. Poznati specijaliteti pripremaju se od pilećeg i guščjeg mesa i voća, kao što su "Burgenländisches Erdbeerkoch", desert od jagoda i Burgenländische Gänseleber ili guščja jetara s lukom.

Današnja rasprostranjenost Gradišćanskih Hrvata po naseljima

uredi

Austrija:

 • Bijelo Selo (Pama)
 • Novo Selo (Neudorf)
 • Pandrof (Parndorf)
 • Uzlop (Oslip)
 • Trajštof (Trausdorf)
 • Cindrof (Siegendorf)
 • Klimpuh (Klingenbach)
 • Cogrštof (Zagersdorf)
 • Vorištan (Hornstein)
 • Štikapron (Steinbrunn)
 • Celindof (Zillingtal)
 • Vulkapodrštof (Wulkaprodersdorf)
 • Otava (Antau)
 • Rasporak (Draßburg)
 • Pajngrt (Baumgarten)
 • Filež (Nikitsch)
 • Veliki Borištof (Großwarasdorf)
 • Frakanava - Dolnja Pulja (Frankenau - Unterpullendorf)
 • Kalištrof (Kaisersdorf)
 • Bajngrob (Weingraben)
 • Bandol (Weiden bei Rechnitz)
 • Stinjaki (Stinatz)
 • Čajta (Schachendorf)
 • Čemba (Schandorf)
 • Pinkovac (Güttenbach)
 • Nova Gora (Neuberg)
 • Veršvar (Rotenturm)
 • Beč (Wien, Vienna)

Mađarska:

 • Bizonja (Bezenye)
 • Prisiki (Peresznye)
 • Koljnof (Kópháza)
 • Gornji Čatar (Felsöcsatár)
 • Hrvatske Šice (Horvátlövö)
 • Hrvatski Židan (Horvátzsidany)
 • Narda
 • Plajgora (Olmond)
 • Petrovo Selo (Szentpéterfa)

Slovačka:

Češka:

 • Frelištof (Jevišovka)
 • Dobro Polje (Dobré Pole)
 • Nova Prerava (Nový Přerov)

Kultura

uredi

Mediji

uredi

Sport

uredi

Istaknuti Gradišćanski Hrvati

uredi

Povezano

uredi

Literatura

uredi
 • Benčić, Nikola, 1985, Novine i časopisi Gradišćanskih Hrvatov, Željezno (Knjiga XXXVIII Hrvatskoga štamparskoga društva).
 • Benčić, Nikola, 1998, Književnost Gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921, Zagreb (Prinosi za povijest književnosti u Hrvata. Autori i djela, knjiga VII.).
 • Breu, Josef, 1970, Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschlieβienden Gebieten, Wien: Verlag Franz Deuticke.
 • Holzer, Werner / MÜNZ, Rainer, 1993b, “Landessprachen: Deutsch, Kroatisch und Ungarisch im Burgenland”, in: Holzer/Munz 1993a, 19–85.
 • Kinda-Berlakovich, Andrea Zorka, 2003., “Gradišćanskohrvatski prema hrvatskom standardu”, in: Neweklowsky, Gerhard (ed.), Bosanski-hrvatski-srpski. Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Wien, 111–122 (Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 57).
 • Nyomárkay, István, 2000, Kroatističke studije. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Nyomárkay, István, 2005, Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Željezno / Eisenstadt: Znanstveni Inst. Gradišćanskih Hrvatov / Wissenschaftl. Inst. d. Burgenländ. Kroaten (Biblioteka gradišćanskohrvatske studije 4).
 • Sučić, Ivo (glavni urednik) 2003. Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika, Željezno: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov.

Izvori

uredi
 1. „Ki smo Hrvatski akademski klub”. Arhivirano iz originala na datum 2016-03-04. Pristupljeno 2016-01-16. 
 2. HKD Arhivirano 2012-03-03 na Wayback Machine-u HKD snimio je komediju "U stiski" na DVD
 3. HKD Arhivirano 2012-03-03 na Wayback Machine-u Naticanje u jačenju "GRAJAM"
 4. HKD Arhivirano 2012-12-14 na Wayback Machine-u GRADIŠĆANSKA JAČKA MLADIH 2012.
 5. Glasilo HKD 01/2012.[mrtav link]

Vanjske veze

uredi