Gracchi ima više značenja:

  • braća Grakhi (lat. Gracchi), rimski političari i agrarni reformatori
  • Bucalovići (tal. Gracchi), naselje u zapadnoj Istri