Građansko procesno pravo

Građansko procesno pravo je sustav pravnih pravila kojima se uređuje sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa. Pravilima građanskog procesnog prava uređuje se struktura građanskog sudskog postupka te položaj, aktivnosti i uzajamni odnosi procesnih subjekata.

Građansko procesno pravo se dijeli na:

  • parnično,
  • izvanparnično.

Građansko parnično procesno pravoUredi

Građanski parnični postupak je opća, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, a koju pružaju državni sudovi[1] (za razliku od arbitražnog postupka gdje arbitražni sud ovlaštenje za postupanje crpi iz sporazuma stranaka o podvrgavanju svojih sporova arbitraži).

Građansko izvanparnično procesno pravoUredi

Izvanparnični postupak se definira se negativno. To je svaki postupak koji nije parnični. Stoga je na zakonodavcu da propisom odredi da li će se neki postupak biti parnični ili izvanparnični.

IzvoriUredi

  1. S. Triva - M. Dika: Građansko parnično procesno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2004.

PovezniceUredi