Građanska prava

Građanska prava su zakonski regulirana prava, koja jedna država ustupa članovima svojega naroda (svojim građanima). Građanska prava u demokratskim državama uključuju primjerice pravo glasovanja i sva druga osnovna prava ali ne i ljudska prava (jer se ona ne odnose samo na građane u državi).

Građanskia prava se odnose u cjelini na ona prava, koja utječu na odnos između pučanstva i države, a manje na međusobni odnos između stanovnika.

Građanska prava čine zajedno s ljudskim pravima, osnovne zakone. Polazna točka za građanska prava je državljanstvo i zalaganje za zajednicu i za sudjelovanje primjerice na općinskim izborima ili na državnoj razini.

Povezano

uredi

Eksterni linkovi

uredi