Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva. Obuhvata uzgoj goveda, bikova, jakova i zebua. Daje važne proizvode, poput mesa, mleka, kože, dlake i dr.

Stado goveda na Kranjskoj Gori

Najpovoljniji uslovi za razvoj ove grane su prvenstveno prostrane livade i pašnjaci. Može se izdvojiti kao: mlečno, mlečno-mesno i mesno govedarstvo.

Po broju goveda se ističu sledeće države: Indija, Rusija, SAD, Kina, Argentina i dr.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd
  • Stemić Milomir, Jaćimović Bratislav (2006): Osnovi agrarne geografije, Jantar grupa, Zemun