GotoXY je programska funkcija koja je bila prisutna u programskim paketima Turbo Pascal, Turbo C i Turbo C++ tvrtke Borland. Služi za relociranje kursora na ekranu u tekstualnom modu.

Prototip procedure u Turbo Pascal verziji glasi:

procedure GotoXY(X,Y: Byte);

Parametri X i Y predstavljaju koordinate terminala.

Primjer u Pascalu koji crta dva okvira različite veličine u konzolnom programu:[1]

uses crt;

procedure makewin(x1,y1,x2,y2 : byte);
var
 i,j : byte;
begin
 { top }
 gotoxy(x1,y1); write(#201);
 for i:=x1+1 to x2-1 do write(#205);
 write(#187);

 { middle }
 for i:=y1+1 to y2-1 do
 begin
  gotoxy(x1,i); write(#186);
  for j:=x1+1 to x2-1 do write(' ');
  write(#186);
 end;

 { bottom }
 gotoxy(x1,y2); write(#200);
 for i:=x1+1 to x2-1 do write(#205);
 write(#188);
end;

begin
 clrscr;
 makewin(1,1,30,8);
 makewin(10,10,60,18);
 readkey;
end.

Programski paketi Turbo C i Turbo C++ su imali funkciju gotoxy() definiranu unutar conio.h. Deklaracija glasi:

void gotoxy(int x, int y);

Primjer u C-u:[2]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int x = 40, y = 20;
  clrscr();
  gotoxy(x, y);

  printf("gotoxy jumps to cursor position x%d y%d.", x, y);

  getch();
  return 0;
}

ReferenceUredi