Gora je geografski region na jugu Kosova, naseljen Gorancima. Region Gora se uglavnom poklapa sa teritorijom nekadašnje Opštine Gora. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Opštini Gora bilo je: Muslimana odnosno Goranaca (91.68%), Albanaca (5.35%). Najznačajnija naselja su Brod, Restelica, Vranište, Globočica, Kruševo, Mlike, Radesa, Dragaš i Zlipotok.

Karta Kosova po administrativnoj podjeli 1991. godine. Opština Gora označena plavo

V. također uredi