Gopala (Pala kralj)

Za matematičara v. Gopala (matematičar). Za zaštitnika krava v. Gopal (Krishna).

Gopala (? - 770) bio je osnivač dinastije Pala, odnosno istoimene države u regionu Bengala. Zadnji dio njegovog imena - pala - znači "zaštitnik" i nosili su ga svi kasniji monarsi. Prije dolaska na prijestolje je bio iskusni i sposobni vojskovođa. Njega su oko godine 750. po predaji, lokalni poglavari i velmože izabrali za kralja, smatrajući da će na taj način zaustatviti višedecenijsku anarhiju, nasilje i međusobne sukobe. Gopala, koji se također opisuje kao pobožni budist se pokazao mudrim i sposobnim vladarom, stvorivši podlogu za teritoijalnu ekspanziju svojih nasljednika.

Literatura uredi

  • Majumdar R.C. and A.D. Pusalkar. History and Culture of Indian People, Vol. IV: The Age of Imperial Kanauj, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1964.
  • Ramacharita by Sandhyakar Nandi
  • Mahajan, V.D. (1960, Reprint 2007), Ancient India, S. Chand & Company, New Delhi, ISBN 81-219-0887-6 
  • Epigraphia Indica, XVIII
  • Epigraphia Indica, II
  • Indian Antiquary, XV
Prethodi:
Gupta Carstvo
Pala car
750–770
Slijedi:
Dharmapala