Gnej Oktavije (konzul 76. pne.)

Gnej Oktavije (Gnaeus Octavius, kraj 2. i početak 1. vijeka pne.) bio je rimski političar iz doba kasne Republike. Pripadao je uglednoj porodici - njegov istoimeni djed je bio konzul godine 128. pne. a pradjed konzul 165. pne. Godine 79. pne. je izabran za pretora, a godine 76. pne. za konzula, zajedno sa Gajem Skribonijem Kurionom. Ciceron ga je opisao kao svog prijatelja.