Gnej Kornelije Dolabela

Gnej Kornelije Dolabela (Gnaeus Cornelius Dolabella, kraj 2. i početak 1. vijeka pne.) bio je rimski političar i vojskovođa iz doba kasne Republike. U drugom Sulinom građanskom ratu je služio na strani Sule. Nakon Suline pobjede je godine 81. pne. izabran za konzula, iako je Sula imao svu pravu vlast. Od godine 78. pne. do 76. pne. je služio kao prokonzul u Makedoniji. Pri povratku ga je mladi Gaj Julije Cezar tužio za iznudu.

Prethodi:
Gnaeus Papirius Carbo i Gaj Marije Mlađi
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Markom Tulijem Dekulom
81. pne.
Slijedi:
Lucius Cornelius Sulla i Quintus Caecilius Metellus Pius