Gnej Domicije Ahenobarb (konzul 96. pne.)

Gnej Domicije Ahenobarb (Gnaeus Domitius Ahenobarbus, ? - 88. pne.) bio je rimski političar. Bio je sin konzula Gneja Domicija Ahenobarba i brat konzula Lucija Domicija Ahenobarba. Političku karijeru je otpočeo kao tribun godine 104. pne. kada je progonio Marka Emilija Skaura i Marka Junija Silana. Godine 103. pne. je izabran za pontifex maximusa.

Godine 96. pne. je izabran za konzula. Godine 92. pne. je izabran za cenzora zajedno sa Lucijem Licinijem Krasom. On i Kras su se sukobljavali zbog razlika u karakteru i svjetonazoru - Ahenobarb je bio strogi asket, a Kras bonvivan koji je uživao u raskoši. Međutim, zajedno su progonili latinske retoričke škole, smatrajući ih opasnošću po javni moral.

Umro je godine 88. pne. za vrijeme konzulstva Lucije Kornelije Sula|Sule. Imao je dva sina - Gneja Domicija Ahenobarba i Lucija Domicija Ahenobarba.

Izvori uredi

Religijske titule
Prethodi:
Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus
Pontifex Maximus Rimske Republike
103. pne.
Slijedi:
Quintus Mucius Scaevola Augur
Političke funkcije
Prethodi:
Gnaeus Cornelius Lentulus
i
Publius Licinius Crassus Dives
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Gajem Kasijem Longinom
96. pne.
Slijedi:
Lucius Licinius Crassus
i
Quintus Mucius Scaevola Pontifex
Prethodi:
Lucius Valerius Flaccus
i
Marcus Antonius Orator
Cenzor Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Licinijem Krasom
92. pne.
Slijedi:
Lucius Julius Caesar
i
Publius Licinius Crassus Dives