Gluoni (od engleskoga glue, ljepilo) su elementarne čestice koje su odgovorne za jaku nuklearnu silu, tj. silu koja djeluje između kvarkova, pa time posredno i nukleona, ali također i između samih gluona. Gluoni su vektorski baždarni bozoni i teorija kvantne kromodinamike predviđa postojanje osam nezavisnih tipova. Gluoni nemaju masu.

Za razliku od čestica koje prenose ostale fundamentalne interakcije, gluoni zbog svog jakog međudjelovanja ne postoje kao slobodne čestice, već su dio složenih čestica koje se zovu hadroni. Zbog toga se i međudjelovanje između nukleona ne prenosi direktno gluonima, već hadronima koji se zovu mezoni.