Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije

Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije (Glavni štab NOV i POS, GŠ NOV i POS) bio je štab, koji je nadzirao i upravljao operacijama partizanskih odreda, koji su delovali na području Slovenije za vreme Drugog svetskog rata. Bio je podređen Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.

Istorijat

uredi

Glavni štab osnovan je 22. juna 1941. godine u Ljubljani, pod imenom Vrhovno zapovedništvo slovenačkih partizanskih četa. Osnovni deo zapovedništva bila je Vojna komisija pri Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije. Septembra 1941. godine, Vrhovno zapovedništvo preimenovano je u Glavno zapovedništvo slovenačkih partizanskih četa. Od kraja 1942. godine, uspostavljeno je Glavno zapovedništvo slovenačke narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije. U maju 1943. godine, Glavno zapovedništvo SNOV i POS najzad je preimenovano u Glavni štab NOV i PO Slovenije. To je ime Štab nosio sve do marta 1945. godine, kada je preimenovan u Glavni štab Jugoslovenske armije za Sloveniju. Glavni štab ukinut je 18. maja 1945. godine.

Do sredine 1943. godine, Glavni štab bio je podređen Izvršnom odboru Oslobodilačkog fronta Slovenije, a zapovednike Štaba imenovao je Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije. Sedište Štaba isprva se nalazilo u Ljubljani, da bi se maja 1942. godine preselilo u Kočevski Rog. Štab je tamo delovao sve do novembra 1942. godine, kada je premešten u Polhograjske dolomite. Štab je tamo delovao od novembra 1942. do aprila 1943. godine, kada je njegovo sedište opet premešteno na Kočevski Rog.

Nakon kapitulacije Italije, septembra 1943., i početka nemačke operacije Volkenbruh, Štab je ponovo bio prisiljen na premeštanje svog delovanja. Neka od sedišta Štaba bila su u gradu Soteski, Pribišju, Kotu pri Semiču, Črmošnjicama, Dragatušu, Lokvama kod Črnomlja i u Trstu.

Glavni štab Slovenije izdavao je glasilo „Slovenački partizan“.

Funkcije

uredi

Komandanti

uredi

Politički komesari

uredi

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Glavni štab NOPO BiH | Glavni štab NOV i PO Vojvodine | Glavni štab NOV i PO Kosova i Metohije | Glavni štab NOV i PO Makedonije | Glavni štab NOV i PO Slovenije | Glavni štab NOV i PO Srbije | Glavni štab NOV i PO Hrvatske | Glavni štab NOV i PO Crne Gore