Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije

Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije (Glavni štab NOV i POS, GŠ NOV i POS) bio je štab, koji je nadzirao i upravljao operacijama partizanskih odreda, koji su delovali na području Slovenije za vreme Drugog svetskog rata. Bio je podređen Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.

IstorijatUredi

Glavni štab osnovan je 22. juna 1941. godine u Ljubljani, pod imenom Vrhovno zapovedništvo slovenačkih partizanskih četa. Osnovni deo zapovedništva bila je Vojna komisija pri Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije. Septembra 1941. godine, Vrhovno zapovedništvo preimenovano je u Glavno zapovedništvo slovenačkih partizanskih četa. Od kraja 1942. godine, uspostavljeno je Glavno zapovedništvo slovenačke narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije. U maju 1943. godine, Glavno zapovedništvo SNOV i POS najzad je preimenovano u Glavni štab NOV i PO Slovenije. To je ime Štab nosio sve do marta 1945. godine, kada je preimenovan u Glavni štab Jugoslovenske armije za Sloveniju. Glavni štab ukinut je 18. maja 1945. godine.

Do sredine 1943. godine, Glavni štab bio je podređen Izvršnom odboru Oslobodilačkog fronta Slovenije, a zapovednike Štaba imenovao je Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije. Sedište Štaba isprva se nalazilo u Ljubljani, da bi se maja 1942. godine preselilo u Kočevski Rog. Štab je tamo delovao sve do novembra 1942. godine, kada je premešten u Polhograjske dolomite. Štab je tamo delovao od novembra 1942. do aprila 1943. godine, kada je njegovo sedište opet premešteno na Kočevski Rog.

Nakon kapitulacije Italije, septembra 1943., i početka nemačke operacije Volkenbruh, Štab je ponovo bio prisiljen na premeštanje svog delovanja. Neka od sedišta Štaba bila su u gradu Soteski, Pribišju, Kotu pri Semiču, Črmošnjicama, Dragatušu, Lokvama kod Črnomlja i u Trstu.

Glavni štab Slovenije izdavao je glasilo „Slovenački partizan“.

FunkcijeUredi

KomandantiUredi

Politički komesariUredi

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Glavni štab NOPO BiH | Glavni štab NOV i PO Vojvodine | Glavni štab NOV i PO Kosova i Metohije | Glavni štab NOV i PO Makedonije | Glavni štab NOV i PO Slovenije | Glavni štab NOV i PO Srbije | Glavni štab NOV i PO Hrvatske | Glavni štab NOV i PO Crne Gore