Glatka cijev (engleski smoothbore) je izraz koji se koristi kako bi se opisalo svako vatreno oružje koje nema ižlijebljenu cijev.

Sačmarica Remington M870

Karakteristika oružja glatkih cijevi jest korištenje projektila sferičnog oblika, ali i daleko slabija preciznost i domet.

Na početku je svako vatreno oružje koristilo glatku cijev, da bi se od 16. i 17. vijeka počele izrađivati prve puške s ižljebljenim cijevima, veće preciznosti. Ta oružja su se u pravilu koristila za snajpiranje i lov. Međutim, tek je razvoj metalurgije i pronaazak odgovarajuće municije početkom 19. vijeka omogućio da se ta oružja proizvode serijski, odnosno počnu masovno koristiti kao standardno oružje u ratu.

Nakon revolvera i pušaka, i artiljerija je dobila ižljebljene cijevi.

Danas glatku cijev uglavnom koriste sačmarice i minobacači.