Egzaracija

(Preusmjereno sa stranice Glacijalna erozija)

Glacijalna erozija ili egzaracija je geomorfološki proces kojim se izgrađuje reljef kretanjem ledenjaka preko tla. Led prilikom kretanja na Zemljinoj površini stvara specifične oblike reljefa koji se nazivaju glacijalni oblici. Razlikuju se erozivni glacijalni oblici koji nastaju korazirom, dok akumulativni glacijalni oblici nastaju gomilanjem erodiranog materijala.

Ledenjak Briksdal u Norveškoj.

Vanjske veze

uredi