Gerusija ili Geruzija je naziv je naziv za senat ili najviše tijelo vlasti u antičkoj Sparti, koje je uveo legendarni zakonodavac Likurg. Činilo ga je 28 muškaraca starijih od 60 godina, a koji su u mladosti prošli kroz agogu - sistem vojne obuke. Dva člana su bili kraljevi Sparte. U teoriji je svaki građanin mogao biti članom Geruzije, ali je u praksi članstvo bilo ograničeno na aristokracija|aristokratske porodice, najčešće rodbinski povezane s Agijadima i Euripontidima - dvije kraljevske dinastije.

Geruzija je imala zadatak pripremati zakonske prijedloge za opću skupštinu (Apella), ali i stavljati veto na u Apelli izglasane zakone i druge odluke.

Izvori

uredi
  • Cartledge, Paul. The Spartans: The World of the Warrior-Heroes of Ancient Greece. 2003. Vintage Books.