Gerontopsihijatrija

Gerontopsihijatrija, također poznata kao geropsihijatrija, gerijatrijska psihijatrija i psihijatrija starije dobi je naziv za granu psihijatrije koja se bavi proučavanjem, prevencijom i liječenjem duševnih bolesti i poremećaja karakterističnih za osobe starije dobi.

V. također uredi