Gerontofilija je naziv za seksualnu sklonost prema osobama starije životne dobi. Neki je autori smatraju parafilijom, dok drugi smatraju da je riječ o pojavi koja se može definirati kao svaka sklonost prema seksualnoj osobi starijoj od sebe.

Vidi još uredi