Geometrijska figura

Figura geometrijska je skup tačaka u ravni ili u prostoru. Figura može da sadrži kako konačan tako i beskonačan skup tačaka. Primeri geometrijskih figura su: tačka, tri tačke, duž, zrak, prava, trougao, tetraedar, kružnica, prostor.