Geografski objekt

Geografski objekti u najširem smislu predstavljaju komponente Zemljine površine. Postoje dvije osnovne vrste geografskih objekata - prirodni i umjetni. Priroidni geografski objekti uključuju kopnene mase i ekosisteme, ali nisu ograničenih na njih. Na primjer, vrste terena, vodne površine, prirodne jedinice (koje sadrže sve biljke, životinje i mikro-organizme koji egzistiraju zajedno sa ne-živim prirodnim predmetima iz okoline) su prirodni geografski objekti. Sa druge strane ljudska neselja, građevinski objekti i sl. predstavljaju umjetne geografske objekte.

Prirodni geografski objektiUredi

Umjetni geografski objektiUredi