Genetička analiza

Genetička analiza obuhvata sveukupnie procese istraživanja u naučnim oblastiama koje uključuju genetiku i molekulsku biologiju. Postoji veliki broj izbor specijalnih i usmjerenih aplikacija genetičke analize koje se također smatraju njenim dijelovima, oblicima i razinama.

Osnovi sistema genetičke analize se u suštini nalaze u općoj genetici. U genetici čovjeka, polazna istraživanja uključuju identifikaciju gena i naslijedivost pojedinih bolesti i poremećaja, ali srodne ili šire analize se mogu realizirati i u svim drugim oblastima specijalne genetike.

Ovakva istraživanja se izvode stoljećima na širokoj skali fizičkih i mikroskopskih posmatranja. Genetička analiza može se koristiti uglavnom za razvoj i primjenu metodai iz različitih naučnih oblasti, osobito genetike i molekulske biologije[1][2]

Genetička analiza se može obaviti za identifikaciju nasljedivih poremećaja i definiranje diferencijalne dijagnoze u određenim somatskim bolestima, kao što su rak, dijabetes hemofilija i duge. Genetičke analiza raka uključuju otkrivanje mutacija, fuzije gena i promjene broja DNK kopija. Osnovni metodi genetičke analize su prilagođeni njenim razinama, kao što su:

Povezano

uredi

Reference

uredi
  1. Rischer C. E., Easton T. A. (1995): Focus on human biology. HarperCollins College Publishers, New York, ISBN 0-06-501796-X.
  2. Kapur Pojskić L., Ed. (2014): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 2. izdanje. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 978-9958-9344-8-3.
  3. Bajrović K, Jevrić-Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-1-8.
  4. Ibrulj S., Haverić S., Haverić A. (2008): Citogenetičke metode – Primjena u medicini . Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo,ISBN 978-9958-9344-5-2.
  5. Berberović LJ., Hadžiselimović R. (1986): Rječnik genetike. Svjetlost, Sarajevo, ISBN 86-01-00723-6.
  6. Hadžiselimović R. (2005): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-2-6.