Generator signala

Generator signala (signal generator, generator funkcija, funkcijski generator, ton generator, generator tona) je elektronski instrument koji je u stanju da proizvodi izlazne napone raznih oblika. Koristi se za dizajniranje, testiranje i popravke elektronskih uređaja.

Analogni signal generator.

VrsteUredi

 
Moderni digitalni signal generatori.

Postoji više raznih vrsta, od jednostavnih tipova koji proizvode samo sinusoidalne talasne oblike do složenih uređaja koji proizvode čitav niz repetitivnih i impulsnih naponskih oblika. Generatori koji proizvode više vrsta talasnih oblika se ponekad zovu i generatori funkcija. Ako proizvode samo frekvencije čujnog spektra, ponekad se zovu samo ton generatori.

RadUredi

Svi generatori signala imaju u sebi oscilator kao izvor signala. Stariji analogni uređaji su koristili promjenu otpora ili kapaciteta u električnom kolu oscilatora za promjenu frekvencije. Digitalni uređaji obično koriste sintetizator (stvarač) frekvencija.

Minimalne kontrole signal generatora su za promjenu amplitude i frekvencije izlaznog signala. Većina uređaja ima čitav niz dodatnih funkcija.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi

Korištena literaturaUredi

  • Principles of Electric Circuits, 7th edition, Thomas I. Floyd, Prentice Hall, ISBN 0-13-098576-7, strane 423 i 424.