Gaussova eliminacijska metoda

(Preusmjereno sa Gaussov postupak)

Gaussova eliminacíjska metóda [gausova ~] omogućava rješavanje sistema n linearnih jednadžbi redukcijom broja varijabli i redukcijom broja jednadžbi.

Iako se metoda naziva naziva po znamenitom njemačkom matematičaru Gaussu, bila je poznata i ranije; prvi put je u 3. vijeku spominje kineski matematičar Liu Hui u svojim komentarima na klasični tekst Devet poglavlja o matematičkoj vještini, a može se pronaći i u spisima Isaaca Newtona u 17. vijeku.

Kratki opisUredi

Proces Gaussove eliminacije se sastoji od dva dijela. Prvi dio reducira sistem na trokutnu ili matricu redova i kolona ili rezultira degenerativnim jednadžbama bez rješenja, koje ukazuju da sistem nema rješenja. To se postiže kroz korištenje elementarnih operacija. Sljedeći korak koristi tzv. povratnu supstituciju kako bi se pronašlo rješenje za gore navedeni sistem.

V. takođerUredi

Eksterni linkoviUredi