Ganglion (lat. ganglion) predstavlja skup tela nervnih ćelija, koja obrazuju strukture nalik na čvorove. Oni su pridodati autonomnom nervnom sistemu, pojedinim moždanim i svim kičmenim živcima. Na osnovu morfoloških i funkcionalnih karakteristika, ganglioni se dele na: senzitivne i vegetativne (autonomne).[1]

Ganglion

Senzitivni ganglioni kičmenih nerava (lat. ganglion sensorium nervi spinalis) su smešteni u njihovim zadnjim korenovima, odnosno u blizini mesta spajanja prednjih i zadnjih korenova kičmenih nerava. Ćelije spinalnih senzitivnih gangliona imaju samo jedan nastavak, koji se deli na centralni i periferni produžetak. Postoje dva tipa ovih ćelija i nastavaka: opšti somatski i opšti visceralni.[2]

Senzitivni ganglioni moždanih živaca (lat. ganglion sensorium nervi cranialis) su slični prethodnim sa izuzetkom gangliona trubno-ždrelnog živca koji sadrže bipolarne nervne ćelije. Pored ovog nerva, senzitivni ganglioni su pridodati i drugim kranijalnim živcima: trigeminalni ganglion za trograni živac, kolenasti ganglion za živac lica, gornji i donji ganglion za jezično-ždrelni živac i donji i gornji ganglion za živac lutalac.

Vegetativni ganglioni (lat. ganglion autonomicum) ima građu identičnu senzitivnim ganglionima, ali su im nervne ćelije multipolarne tj. sadrže veliki broj nastavaka. Vegetativne ganglije se dele na: simpatikusne i parasimpatikusne.

Reference uredi

  1. Marija Mihalj, Danica Obradović (2000). Opšta anatomija. Novi Sad. ISBN 86-489-0276-2. 
  2. Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9.