Galeci (Gallaeci ili Callaeci) su bili keltski narod koji je u Željeznom dobu, sve do rimskog perioda, živio u Galeciji, području koje odgovara današnjoj Galiciji i sjevernom Portugalu. Galeci su govorili kontinentalni keltski jezik sličan staroirskom.

Galicijsko-rimska stela iz Crecentea (Galicija). Posvećena je umrlom aristokratu po imenu Apana, koji je pripadao galečkom plemenu po imenu Celtici Supertamarici.

Eksterni linkovi uredi