Galaktička astronomija

Galaktička astronomija proučava našu galaksiju, Mliječni put, njezinu strukturu, dijelove, dinamiku, interakciju (sa okolinom i ostalim galaksijama) i slično.

Galaktička astronomija

Svemir izvan Mliječnog puta proučava izvangalaktička astronomija.