Gaj Terencije Varon

Gaj Terencije Varon (Gaius Terentius Varro, 3. vijek pne.) bio je rimski političar i vojskovođa iz doba drugog punskog rata, najpoznatiji kao jedan od dvojice komandanata vojske koja je uništena u bitci kod Kane.

Antički izvori navode da je bio skromnog porijekla. Godine 218. pne. je izabran za pretora. Godine 216. pne. je zajedno s Lucijem Emilijem Paulom izabran za konzula. Na toj dužnosti je bio na čelu vojske koja je kod Kane napala kartaginske snage pod Hanibalom. Antički izvori navode da je upravo on inzistirao na napadu za razliku od svog opreznog kolege Paula, te je tako odgovoran za katastrofu u kojoj je Paul izgubio život.

Varon je usprkos toga biran za javne dužnosti. Od godine 215. do 213. pne. je bio propretor u Picenumu, a godine 208. i 207. pne. je kao propretor u Etruriji nastojao zaustaviti Hanibalovog mlađeg brata Hazdrubala Barku. Godine 200. pne., nakon završetka rata, poslan je u diplomatsku misiju u Afriku.

Suvremeni historičari su postali skeptični prema tradicionalnom stavu rimskih historičara koji Varona drže krivcem za katastrofu. Kao razlog se navodi blagonakloni stav njegovih sugrađana, odnosno sumnje u to da je Polibije - glavni izvor podataka o Kani - zbog svoje povezanosti sa Paulovim potomcima bio neobjektivan, odnosno "frizirao" pravu istinu.

Izvori

uredi
  • Livy, History of Rome, Rev. Canon Roberts (translator), Ernest Rhys (Ed.); (1905) London: J. M. Dent & Sons, Ltd.


Prethodi:
Gnaeus Servilius Geminus i Marcus Atilius Regulus (Suffect)
Konzul Rimske Republike
zajedno s Lucijem Emilijem Paulom
216. pne.
Slijedi:
Tiberius Sempronius Gracchus i Lucius Postumius Albinus