Gaj Skribonije Kurion (konzul)

Gaj Skribonije Kurion (Gaius Scribonius Curio, ? - 53. pne.) bio je rimski političar iz doba kasne Republike. Bio je blizak stranci populara, te je oko 100. pne. podržavao Saturnina i Glaucija. Usprkos toga je oko godine 90. pne. izabran za plebejskog tribuna. Za vrijeme prvog mitridatskog rata je služio u Sulinoj vojsci te se istakao u opsadi Atene. Godine 76. pne. je izabran za konzula. Poslije toga je služio kao guverner Makedonije te je u pohodima protiv barbarskih plemena postao prvi rimski komandant koji je dopro do obale Dunava. Pri povratku mu je priređen trijumf.

Bio je blizak prijatelj Cicerona koji je cijenio njegove oratorske sposobnosti. Cicerona je podržao za vrijeme Katilinine zavjere. Godine 57. pne. je izabran za pontifex maximusa.

Njegov istoimeni sin se isticao kao jedan od vodećih rimskih političara u godinama pred i na samom početku građanskog rata.

Prethodi:
Mamercus Aemilius Lepidus Livianus i Decimus Junius Brutus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Gnejem Oktavijem
76. pne.
Slijedi:
Gaius Aurelius Cotta i Lucius Octavius