Gaj Norban Flak

Gaj Norban Flak (Gaius Norbanus Flaccus, 1. vijek pne.) bio je rimski vojskovođa i političar iz doba prijelaza Republike u Carstvo. Za vrijeme rata protiv Cezarovih ubica je godine 42. pne. komandirao dijelom prethodnice Antonijeve trijumvirske vojske prilikom njenog napredovanja prema Trakiji. On i Lucije Decidije Saksa su vještim manevriranjem, odnosno postavljanjem položaja na ključnim prijevojima, usporili napredovanje Brutove i Kasijeve vojske sa istoka, omogućivši trijumvirskoj vojsci da se neometano koncentrira kod Amfipolisa pred veliku bitku kod Filipa. Zbog doprinosa pobjedi je Flak godine 38. pne. služio kao konzul.

Prethodi:
Gaius Calvisius Sabinus i Lucius Marcius Censorinus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Apijem Klaudijem Pulherom
38. pne.
Slijedi:
Lucius Caninius Gallus i Marcus Vipsanius Agrippa