Gaj Naucije Rutil

Gaj Naucije Rutil (latinski: Gaius Nautius Rutilus), bio je rimski političar iz prve polovice 5. vijeka pne., dva puta izabran za konzula. Otac mu je bio Spurije Naucije Rutil, izabran za konzula 488. pne.

Za konzula je prvi put izabran godine 475. pne. zajedno s Publijem Valerijem Publikolom.

Konzulom je drugi put postao godine 458. pne. zajedno s Lucijem Minucijem Eskvilinom Augurinom. Za vrijeme mandata je vodio uspješan rat protiv Sabinjana. Iste godine su Ekvi napali saveznički grad Tusculum i porazili njegovog kolegu Minucija. Tada se Rutil vratio u Rim kako bi pod njegovim nadzorom Senat izabrao diktatora Cincinata da se obračuna s napadačima.

Izvori =Uredi

Prethodi:
Aulus Verginius Tricostus Rutilus i Spurius Servilius Structus
Konzul Rimske Republike
zajedno s Publijem Valerijem Poplikolom
475. pne.
Slijedi:
Lucius Furius Medullinus i Aulus Manlius Vulso
Prethodi:
Quintus Fabius Vibulanus i Lucius Cornelius Maluginensis
Konzul Rimske Republike
zajedno s Lucijem Minucijem Eskvilinom Augurinom
458. pne.
Slijedi:
Marcus Horatius Pulvillus i Quintus Minucius Esquilinus Augurinus