Gaj Meliso (lat. Gaius Melissus, 1. vek n.e.) bio je jedan od oslobođenika Gaja Cilnija Mecenata, Oktavijanovog prijatelja i pokrovitelja umetnosti i književnosti. Rođen je u Spoletu od slobodnih roditelja, no oni su ga kao bebu izložili, a osoba koja ga je pronašla darovala ga je kao roba Mecenatu. Tom je prilikom, kako je bio običaj s robovima, pored latinskog imena (Gaius), dobio i jedno grčko ime (Melissus). Premda je Melisova majka kasnije želela da uzme natrag svog sina, on je odbio napustiti Mecenata. Ovaj ga je ubrzo oslobodio, a naklonost premda mladiću pokazao je i sam Oktavijan Avgust, koji mu je poverio da sredi biblioteku u Portiku Oktavije.[1][2] Svetonije ga, na navedenom mestu u delu O gramatičarima, zove "Gaj Meliso" (Gaius Melissus), ali ga na drugom mestu u istom delu zove "Levije Meliso" (Laevius Melissus),[3] što prema nekim ispitivačima treba ispraviti u "Cilnije Meliso" (Cilnius Melissus).[2] Plinije Stariji zove ga "Mecenat Meliso" (Maecenas Melissus).[4]

Meliso je najpoznatiji kao kreator nove vrste rimske komedije. On je, zapravo, stvorio novu vrstu togate koja je opisivala život rimskih vitezova, čija se svečana odeća zvala trabea, pa je ova varijanta komedije prema kostimu i dobila ime trabeata (fabula trabeata).[5][6]

Prema Svetoniju, Meliso je, kad mu je već bilo šezdeset godina, počeo da radi na zborniku "ludorija" (ineptiae), odnosno "šala" (ioci), i naposletku je taj zbornik imao ukupno 150 knjiga.[1] Možda se bavio i izučavanjem gramatike i Vergilijevog dela.[7]

Meliso nije našao sledbenike u rimskoj književnosti i celokupno njegovo delo izgubljeno je bez traga.[8]

Po njemu je 1880. nazvan Teatar Gaja Melisa, podignut u 17. veku na katedralnom trgu u Spoletu.[9]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 Svetonije, O gramatičarima, 21. ((lat.))
  2. 2,0 2,1 William Smith (ur.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1870, s.v. "Melissus, C. Maecenas". ((en))
  3. Svetonije, O gramatičarima, 3. ((lat.))
  4. Plinije Stariji, Prirodoslovna pitanja, XXVIII, 17. ((lat.))
  5. Milan Budimir, Miron Flašar, Pregled rimske književnosti, Naučna knjiga, Beograd, 1991, str. 178.
  6. Trabeata: definizioni, etimologia e citazioni nel Vocabolario Treccani ((it))
  7. Simon Hornblower & Antony Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, 3rd ed., 2003, s.v. "Maecenas Melissus, Gaius".
  8. Dragiša Živković (ur.), Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992, s.v. "Trabeata".
  9. O Gaju Melisu i teatru u Spoletu koji je nazvan po njemu. ((it))