Gaj Julije Cezar (prokonzul)

Gaj Julije Cezar (Gaius Julius Caesar, cca. 140. pne. - 85. pne.) bio je rimski plemić i političar iz doba kasne Republike, najpoznatiji kao otac Julija Cezara.

Gaj Julije Cezar u "Promptuarii Iconum Insigniorum "

Cezar je bio oženjen za Aureliju Kotu, s kojom je imao dvoje djece - sina Julija i kći Juliju. Njegova sestra je, pak, bila udana za popularskog vođu Gaja Marija čijoj je stranci i sam pripadao. Brat Sekst je, pak, izabran za konzula godine 91. pne.

Cezarov cursus honorum, odnosno politička karijera je poznata, iako historičari ne mogu odrediti precizne datume. Počeo je kao komesar kolonije Cercina, potom je bio vojni tribun, kvestor, pretor, a na kraju prokonzul u Aziji.

Pred kraj života se posvetio odgoju svog sina, kome je kao tutora unajmio Marka Antonija Gnifona, jednog od najpoznatijih oratora svog vremena. Godine 85. pne. je iznenada umro oblačeći cipele. Oporukom je najveći dio svog imanja ostavio mladom Cezaru, ali je ono konfiscirano kada je u Rimu diktaturu zaveo Sula.

Porodica

uredi

 

Eksterni linkovi

uredi