Gaj Kalpurnije Pizon (konzul 67. pne.)

(Preusmjereno sa stranice Gaius Calpurnius Piso (konzul 67. pne.))

Gaj Kalpurnije Pizon (Gaius Calpurnius Piso, 1. vijek pne.) bio je rimski političar iz vremena kasne Republike. Godine 67. pne. je izabran za rimskog konzula. Pripadao je stranci aristokratskih optimates|optimataz i oštro se protivio donošenju lex Gabinia kojim je Pompej dobio komandu nad rimskim snagama na Istoku i na Mediteranu. Također se protivio i zakonu kojim bi se osuđenima za korupciju zabranila javna služba, te ga je prihvatio tek kada su uvedene teške globe za svakoga tko po njemu pokrene lažnu optužbu. Ta je zakon po njemu i njegovom kolegi Maniju Aciliju Glabrionu bio poznat kao Lex Acilia Calpurnia.

Prethodi:
Lucius Caecilius Metellus i Quintus Marcius Rex
Konzul Rimske Republike
zajedno s Manijem Acilijem Glabrionom
67. pne.
Slijedi:
Manius Aemilius Lepidus i Lucius Volcacius Tullus