GONG (kratica za građani organizirano nadziru glasovanje) je organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele vrijednosti GONG-a.

GONG-ova promatračica Vesna Nedić, predsjednica Mirovne grupe Oaza, na biračkom mjestu broj 9 u Domu zdravlja Beli Manastir, na ponovljenim izborima za belomanastirskog gradonačelnika 31. V. 2009. godine

GONG djeluje kroz ured u Zagrebu.

Područje djelovanja GONG-aUredi

Izborni sustavUredi

Unutar programa „Izborni sustav“ GONG utječe na poboljšanje hrvatskog izbornog sustava kako bi se osiguralo transparentnost i političku participaciju te informiranje svih aktera.

Dobra vladavinaUredi

Cilj programa „Dobra vladavina“ je dosezanje visokih standarda u upravljanju institucijama i političke vlasti koje odlikuju poštenje, odgovornost te otvorenost spram javnosti.

Aktivni građani i civilno društvoUredi

Kroz program „Aktivni građani i civilno društvo“ GONG promiče aktivizam i suradnju građana te organizacija civilnog društva, kao i odgoj i obrazovanje za odgovorno i aktivno građanstvo.

Hrvatska i Europska unijaUredi

Programom "Hrvatska i EU" GONG prati rad institucija Europske unije te mogućnosti zagovaranja i utjecaja na donošenje odluka.

GONG-ov nastanakUredi

GONG-ov rođendan obilježava se 13. travnja jer su tog datuma 1997. održani prvi (lokalni) izbori koje je GONG pokušao promatrati, unatoč zabrani tadašnjeg Izbornog povjerenstva. Naime, 1990-ih neovisno i nepristrano nadgledanje procesa izbora bilo je onemogućeno, no na poticaj aktivista Koordinacije 13 organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava pokrenuta je „inicijativa samoorganiziranja nevladinih organizacija i građana Građani Organizirano Nadgledaju Glasanje - GONG“. Nakon kampanje GONG-a i odluke Ustavnog suda kojom se dopušta nestranačko promatranje izbora, u izbornom zakonu 1999. godine konačno je usvojen i tzv. „narančasti“ amandman te se od tada propisuje pravo promatranja izbora od strane domaćih, nestranačkih promatrača.

Uz omogućavanje prilike građanima da kao nestranački promatrači sudjeluju u izbornom procesu, rezultati njihova rada doprinosili su povećanju vjerodostojnosti i integriteta političkog sustava. Više od 21.000 promatrača GONG-a dosad je promatralo ukupno 15 izbora i jedan referendum na nacionalnoj razini, brojne lokalne izbore, kao i izbore u drugim tranzicijskim zemljama. Uz istovremenu edukaciju desetina tisuća maturanata o biračkom pravu te načinima javnog zagovaranja i ostvarivanja njihovih prava, GONG je pridonio profesionalizaciji rada Državnog izbornog povjerenstva, razotkrivanju manipulacije popisima birača na predsjedničkim izborima 2005. godine, te stalno upozoravao na nedostatke u pravnom okviru i nadzoru nad financiranjem stranaka i kampanja.

Uspjesi GONG-aUredi

 • Građani imaju pravo znati – pravo na pristup informacijama postalo je ustavna kategorija 2010. zahvaljujući GONG-ovim istraživanjima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i upozoravanjima na njegove manjkavosti.
 • Objava dnevnih redova zatvorenih sjednica Vlade – premda je GONG upozoravao na ovu problematiku od 2007. jer su bivše Vlade dodjeljivale stotine milijuna kuna na zatvorenim sjednicama bez jasnih kriterija, objava je krenula tek od 15. ožujka 2012.
 • Novine narodu – objava javnog sadržaja Narodnih novina kojeg je država htjela naplaćivati 2001.
 • Inicijativa 22% manje vrijedni 2004. godine – Ministarstvo financija nije ukinulo plaćanje PDV-a na donacije iz inozemstva iako, primjerice Crkva, ne mora plaćati PDV na strane donacije. Nakon javne reakcije ministar Šuker pokušao je „potkupiti“ GONG, Zelenu akciju, B.a.B.e. i HHO oslobađanjem od PDV-a na što organizacije nisu pristale jer su zagovarale ista pravila za sve.
 • LOTUS istraživanje – prvo sustavno istraživanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i općinama, s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje njihove transparentnosti, unaprjeđenje njihove suradnje s civilnim društvom te funkcioniranje mjesne samouprave. Potaknuto GONG-ovim LOTUS istraživanjem, Ministarstvo pravosuđa je u jesen 2012. pokrenulo svoju inačicu.
 • Platforma 112 i „Monitoring u sjeni“ – inicijativa 60-ak organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa. U 112 zahtjeva definirale su prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku kao državu u kojoj će vladavina prava biti uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite. Platforma 112 radila je „monitoring u sjeni“, odnosno praćenje ispunjavanja obveza iz Poglavlja 23 te pisanje izvještaja koje je koristila i EU za sastavljanje Izvješća o napretku Hrvatske.
 • Otvoreni Sabor – nakon GONG-ove inicijative Sabor je otvorio vrata za građane, a uvedeni su i vanjski članovi u većini saborskih odbora u okviru otvaranja Sabora prema civilnom društvu i stručnjacima. Također, 2001. pokrenut je Internship program u Saboru i Vladi kroz koji su studenti prava i politologije imali priliku steći stručnu praksu radeći sa svojim zastupnikom, a danas Sabor samostalno provodi taj program.

IzboriUredi

Promatranje izbora – nestranačko promatranje izbora nije bilo dozvoljeno u 90-im godinama

 • „Narančasti“ amandman o nestranačkom promatranju izbora 1999. godine – Mi građani promatramo prihvaćen nakon odluke Ustavnog suda kojom se dopušta nestranačko promatranje izbora te postaje dio novog Izbornog zakona.
 • GONG kao garancija vjerodostojnosti rezultata izbora i organizacija koja educira birače kroz svoje javne kampanje.
 • Radionice Prvi put biram – educirano na desetine tisuća maturanata o biračkom pravu te načinima javnog zagovaranja i ostvarivanja svojih prava.
 • Mrtvi glasači: javno razotkrivanje manipulacije popisima birača na Predsjedničkim izborima 2005. godine.
 • GONG je, ne računajući pokušaj nestranačkog promatranja lokalnih izbora u Dubrovniku 1998., na nacionalnoj razini promatrao ukupno 15 provedenih izbora te jedan referendum.
 • Od 2000. godine je 20.343 promatrača promatralo izbore.
 • GONG-ovi promatrači su na poziv OESS-a, NDI-a (National Democratic Institute) i ENEMO-a (European Network of Election Monitoring Organizations) promatrali izbore u sljedećim zemljama: Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Albanija, Slovačka, Bugarska, Libanon, Izrael - Zapadna Obala/Pojas Gaze, Gruzija, Kosovo, Crna Gora, Španjolska, Makedonija, SAD, Kirgistan i Jordan.
 • Državno izborno povjerenstvo postalo stalno tijelo – profesionalizacija tijela koja provode izbore kako bi se mogli posvetiti podizanju kvalitete izbornog procesa.

Građani (ne)imaju pravo znatiUredi

(Ne)kultura tajnosti

 • Građani imaju pravo znati – pravo na pristup informacijama postalo ustavna kategorija 2010. zahvaljujući GONG-ovim istraživanjima provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i upozoravanjima na manjkavosti Zakona.
 • Dnevni redovi zatvorenih sjednica Vlade: konačno objavljeni 15.3.2012., a GONG upozorava na ovu problematiku od 2007. kada su bivše Vlade dodjeljivale stotine milijuna kuna na zatvorenim sjednicama bez jasnih kriterija.
 • Novine narodu: objavljivanje javnog sadržaja Narodnih novina kojeg je država htjela naplaćivati 2001. godine.
 • Organizirano na stotine „Građanskih sati“ širom Hrvatske u obliku javnih tribina i kontakt radio emisija gdje su građani mogli izravno dobiti odgovore na pitanja od svojih lokalnih čelnika, saborskih zastupnika, ministara, a i Predsjednik Republike Hrvatske je bio gost u nekoliko navrata.

Otvoreni SaborUredi

Otvaranje institucija građanima

 • Do 2000. građani nisu imali pravo posjetiti Hrvatski sabor, a nakon GONG-ove inicijative Otvoreni Sabor, Sabor je otvorio vrata za građane, a GONG je doveo tisuće maturanata i građana iz cijele Hrvatske na susrete sa svojim zastupnicima.
 • GONG je 2001. pokrenuo i Internship program u Saboru i Vladi kroz koji su studenti prava i politologije imali priliku steći stručnu praksu radeći sa svojim zastupnikom. Danas Sabor samostalno provodi ovaj Program.
 • Praćenje izbora sudaca Ustavnog suda pri čemu se pozivalo na transparentan proces odabira moralnih i stručnih vertikala, javne rasprave o kandidatima, saslušanja kandidata…
 • Uvedeni vanjski članovi odbora u većini saborskih odbora što je bilo u okviru otvaranja Sabora prema civilnom društvu i stručnjacima.

(Anti)korupcijaUredi

Integritet političke vlasti

 • Financiranje stranaka i kampanja – upozoravanje na nedostatak pravnog okvira i nadzora od 2003. godine, a na Predsjedničkim izborima 2005. i Parlamentarnim izborima 2007. javno smo iznosili podatke kako je HDZ potrošio mnogo više nego što je prikazano u službenim izvještajima. Uslijedila su poboljšanja zakona 2005., 2006. i 2011. godine te pokretanje postupaka protiv HDZ-a i bivšeg premijera.
 • Inicijativa 22% manje vrijedni 2004. godine – Ministarstvo financija nije ukinulo plaćanje PDV-a na donacije iz inozemstva iako, primjerice Crkva, ne mora plaćati PDV na strane donacije. Nakon javne reakcije ministar Šuker pokušao „potkupiti“ GONG, Zelenu akciju, B.a.B.e. i HHO oslobađanjem od PDV-a na što organizacije nisu pristale jer su zagovarale ista pravila za sve.
 • LOTUS istraživanje - prvo sustavno istraživanje u Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i općinama (njih 556), s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave, unaprjeđenje njihove suradnje s civilnim društvom te funkcioniranje mjesne samouprave. Riječ je o ključnim područjima za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanje građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica.
 • Zagovaranje poboljšanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa te praćenje izbora novih članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Sudjelovanje u inicijativama organizacija civilnog društvaUredi

Zajedno smo jači

 • Ukidanje Zakona o golf igralištima: sudjelovanje u zagovaranju ukidanja Zakona; Vlada donijela Zakon o ukidanju Zakona.
 • Pravo na javno okupljanje: sudjelovanje u otvaranju Markovog trga za prosvjede.

GONG i Europska unijaUredi

Pripreme za ulazak u EU i dosezanje EU standarda

 • „Monitoring u sjeni“ – praćenje ispunjavanja obveza iz Poglavlja 23 i pisanje izvještaja koje je koristila i EU za sastavljanje Izvješća o napretku Hrvatske.
 • Zahtjevi za objavom pregovaračkih stajališta i uključivanjem javnosti u pregovarački proces.
 • Promatranje proces referenduma i poticanje na javnu raspravu o ulasku Hrvatske u EU.
 • Iniciranje Platforme 112 okuplja šezdeset organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora, definirale prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Kako GONG radi?Uredi

Unutar svakog programa provode se aktivnosti jednom od tri metode rada (istraživanje, zagovaranje, edukacija) čime se osigurava kvaliteta i primjenjivost rezultata aktivnosti programa. Riječ je o cikličkom procesu – prvo se istražuje odabrana tema da bi rezultati istraživanja bili podloga zagovaranju promjena kod donositelja političkih odluka, a naposljetku slijedi edukacija, kako građana, tako i svih onih koji provode promjene.

Istraživanja provodi GONG-ov Istraživački centar koji radi samostalno i u suradnji s vanjskim suradnicima, a sve pod motom „kod nas odokativno postaje provjereno“. Istraživački centar analizira sadržaj i procese unutar javnih politika koje doprinose i/ili podržavaju dobro upravljanje. Riječ je u prvom redu o antikorupcijskoj politici (uključujući pravo na pristup informacijama), politici zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava, reformi javne uprave, te obrazovanju za demokratsko građanstvo.

Zagovaranje je ono po čemu je GONG dosad bio najprepoznatljiviji – na temelju istraživanja i na druge načine skupljenih iskustava GONG je uspio, primjerice osvijestiti građane o potrebi sređivanja popisa birača. Povrh svega, GONG je inicirao pokretanje Zagovaračke mreže preko koje više od 60 organizacija civilnog društva međusobno komuniciraju, razmjenjuju podršku, dogovaraju projekte i ostale aktivnosti.

Educiranje je zadaća EDU-centra unutar kojeg se na jednom mjestu nalaze programi za neformalno cjeloživotno učenje i obrazovanje: edukacije službenika o pravu na pristup informacijama, Aarhuškoj konvenciji, znanstvenim metodama istraživanja, knjigovodstvu specijaliziranom za organizacije civilnog društva, pilot program za srednjoškolske nastavnike „Građanska pismenost“. „Najgora od svih vrsta nepismenosti je politička nepismenost. Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne sudjeluje u političkim događanjima. Ona ne zna da troškovi života: cijena graha, ribe, brašna, stanarine, cipela, lijekova, ovise o političkim odlukama. Politički nepismena osoba je toliko zaslijepljena da ponosno govori kako mrzi politiku. Ta osoba ne zna da se iz njegovog političkog neznanja rađa prostitucija, napuštena djeca i najgori od svih lopova – loši političari, korumpirani i potkupljeni od strane lokalnih i multinacionalnih tvrtki.“ – Bertol Brecht

Financiranje GONG-aUredi

GONG osmišljava projekte i programe kojima se prijavljuje na natječaje i javne pozive međunarodnih institucija (npr. Europske komisije), stranih donatora (npr. Otvoreno društvo, veleposlanstva) i domaćih donatora (npr. tvrtke, lokalna samouprava, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ministarstva). Svaku odobrenu donaciju i ime donatora objavljujemo u godišnjim izvještajima. Dio prihoda GONG ostvaruje od GRIF-a – računovodstvenog servisa specijaliziranog za udruge i EU projektne financije, čiji višak prihoda predstavlja jedan od izvora samofinanciranja GONG-ovih aktivnosti.

Izvještaji o raduUredi

Financije GONG-a su transparentne. Premda nam to nije zakonska obaveza, godišnje izvještaje o provedenim aktivnostima, primljenim i utrošenim sredstvima te donatorima objavljujemo na našim web stranicama i u tiskanom obliku.

Međunarodni donatori tijekom posljednjih 5 godinaUredi

Academy for Educational Development, američko veleposlanstvo, Balkan Trust for Democracy, britansko veleposlanstvo, Europska Komisija, finsko veleposlanstvo, Freedom House, Institut Otvoreno društvo Hrvatska, kanadsko veleposlanstvo, MOTT Foundation, National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, nizozemsko veleposlanstvo, norveško veleposlanstvo, Olof Palme Insternational Center, OESS Hrvatska

Vanjske povezniceUredi