GC sadržaj

(Preusmjereno sa GC-sadržaj)

U molekularnoj biologiji i genetici, GC-sadržaj (ili guanin-citozinski sadržaj) je udeo azotnih baza u DNK molekulu koje su bilo guanin ili citozin (od moguće četiri baze, gde su preostale dve adenin i timin).[1] Ovaj parameter se može odnositi na specifični fragment DNK ili RNK molekula, ili na ceo genom. U slučaju fragmenta genetičkog materijala, GC-sadržaj se može odnositi na deo gena (domen), ceo gen, grupu gena (ili genski klaster), ili na nekodirajući region. G (guanin) i C (citozin) podležu specifičnom vodoničnom vezivanju. Adenin se specifično vezuje za timin.

Nukleotidne veze AT i GC parova. Strelice ukazuju na vodonične veze.

Određivanje GC sadržajaUredi

GC sadržaj se obično izražava u procentima, a u nekim slučajevima kao odnos. Procentni GC-sadržaj je[2]

 

dok je AT/GC odnos[3]

  .

ReferenceUredi

  1. Definition of GC – content on CancerWeb of Newcastle University,UK
  2. Madigan,MT. and Martinko JM. (2003). Brock biology of microorganisms (10th izd.). Pearson-Prentice Hall. ISBN 84-205-3679-2. 
  3. Definition of GC-ratio on Northwestern University, IL, USA

Spoljašnje vezeUredi