François Couperin

François Couperin (Fransoa Kupren), rođen je u Parizu, 10.11.1668 – umro u Parizu 12.9.1733) bio je ugledan francuski barokni kompozitor, orguljaš I čembalist. Poznat je kao "Couperin le Grand" (Veliki Kupren), kako bi se razlikovao od ostalih članova muzički nadarene obitelji Couprain.

François Couperin

Kuprena je podučavao njegov otac Charles Couperin i Jacques Thomelin. 1685 postaje orguljaš crkve Saint-Gervais u Parizu, posao koji će kasnije prepustiti ostalim članovima svoje obitelji. 1693 Kupren je naslijedio svog učitelja Thomelina kao orguljaš kraljevske kapele (Chapelle Royale), sa titulom ‘’organiste du Roi’’, postavljen od strane kralja Luj XIV.

1717 – Kupren dobiva priznanje orguljaša i kompozitora na dvoru u zvanju ‘’ordinaire de la musique de la chambre du Roi’’. Držao je sa prijateljima, koncerte vikendom, obično nedjeljom, za kralja.

Na Couprain-a jako je uticao Arcangelo Corelli čiju trio-sonatu je predstavio u Francuskoj, objavom 1726 ‘’ Les Nations’’, zbirku od 4 svite…itd.

Njegova najpoznatija knjiga je ‘’L'Art de toucher le clavecin’’, objavljena 1716. Ova I druge knjige jako su uticale na Johan Sebastijan Bah – a, kao I na druge skladatelje, Johannes Brahms –a,…I dr.

Audiotorijum

uredi