mini

Fotodioda ili foto-dioda je dioda sa PN spojem koji je pristupačan svjetlosti. Pri padu svjetlosti na PN spoj dolazi do toka elektrona. Zbog te osobine, nalazi primjenu kao elektronski senzor (osjetilo). Bitna osobina fotodiode je da vrši samo (izuzetno brzu) detekciju, a ne vrši ulogu pojačavača, za razliku od fototranzistora. Izuzetak su lavinske fotodiode.

Fotodioda je načinjena od puluprovodnog materijala kao i obična dioda.

PrimjenaUredi

Zbog brze reakcije na svjetlosni nivo, koriste se za primjene u optoelektronici, gdje je brzina rada najvažnija. Primjer upotrebe su optički izolacioni parovi (optokapleri), senzori pozicije (enkoderi), veoma brze komunikacije preko optičkog kabla i drugi.

MaterijalUredi

Od materijala zavisi osjetljivost u određenom dijelu elektromagnetskog spektra.

Materijal Talasna dužina (nm)
Silicijum 190–1100
Germanijum 400–1700
Indijum-galijum-arsenid 800–2600
Olovni sulfid <1000-3500

SimbolUredi

Simbol fotodiode je prikazan na slici.

 
mini

Prednosti i maneUredi

Prednosti su niska cijena i veoma brz rad (u odnosu na foto-otpornik i fototranzistor). Mana je odsustvo pojačanja, osim kod lavinske fotodiode.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi