U štamparstvu i izdavaštvu se koristi nekoliko standardnih formata papira i nekoliko dodatnih. Formati papira su bitni kada se radi neki štamparski proizvod.

Prikaz A formata.

Standardni formati su formati A, B i C. Početni formati su A0, B0 i C0, i svaki sledeći format se dobija deljenjem veličine duže stranice na dva jednaka dela. Tako, npr. kada se sastave dve stranice A5 formata, dobija se A4 format. Zbog preciznosti, formati papira se uvek izražavaju u milimetrima.

A B C
0 1188 × 840 1400× 1000 1296 × 917
1 840 × 594 1000 × 700 917 × 648
2 594 × 420 700 × 500 648 × 458
3 420 × 297 500 × 350 458 × 324
4 297 × 210 350 × 250 324 × 229
5 210 × 148 250 × 175 229 × 162
6 148 × 105 175 × 125 162 × 114
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40

Američkom formatu

uredi

U nekoliko Amerike zemalja koristi se papir američkog formata, a ne ISO standard.

Američki format standardiziran u nekoliko američkih zemalja
Ime (L.A.) Ime (S.A.) Obin (Inch) Obin (mm) Visina - široka
Carta Letter 8½ × 11 216 × 279 1:1.2916
Oficio Government legal 8½ × 13 216 × 330 1:1.5278
Legal Legal 8½ × 14 216 × 356 1:1.6481
Media carta Half letter 8½ × 5½ 216 × 140 1:1.5428
Tabloide Tabloid 11 × 17 279 × 432 1:1.5455


Literatura

uredi