Formati papira

U štamparstvu i izdavaštvu se koristi nekoliko standardnih formata papira i nekoliko dodatnih. Formati papira su bitni kada se radi neki štamparski proizvod.

Prikaz A formata.

Standardni formati su formati A, B i C. Početni formati su A0, B0 i C0, i svaki sledeći format se dobija deljenjem veličine duže stranice na dva jednaka dela. Tako, npr. kada se sastave dve stranice A5 formata, dobija se A4 format. Zbog preciznosti, formati papira se uvek izražavaju u milimetrima.

A B C
0 1188 × 840 1400× 1000 1296 × 917
1 840 × 594 1000 × 700 917 × 648
2 594 × 420 700 × 500 648 × 458
3 420 × 297 500 × 350 458 × 324
4 297 × 210 350 × 250 324 × 229
5 210 × 148 250 × 175 229 × 162
6 148 × 105 175 × 125 162 × 114
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40

LiteraturaUredi