Format ekrana

(Preusmjereno sa stranice Format slike)

Omjer slike (engl. aspect ratio) ili format ekrana je izraz kojim se opisuju proporcije ekrana - bilo da je riječ o ekranu u kino-dvorani, televizijskom aparatu ili video monitoru. Njime se označava odnos između njegove dužine i visine.

Najčešće se označava kroz dva broja koji opisuju njihov odnos, npr. 16:9, koji obično znači da na svakih 16 mjernih jedinica dužine dolazi odgovarajućih 9 mjernih jedinica visine.

U današnjem svijetu su u kino-dvoranama najčešći formati ekrana, odnosno formati slike 1,85:1 i 2,39:1. Na video-zapisima i televiziji su, pak, najčešći formati 4:3 i 16:9. U fotografiji se koriste formati 4:3, 3:2, a tek odnedavno 16:9.

Kod prikazivanja filmova se ponekad javlja problem nekompatibilnosti formata slike na originalnom mediju sa formatom slike na ekranu. To se rješava metodama pan & scan (povećanje slike i "izbacivanja" dijelova koji ne mogu stati), letterboxing (crni dijelovi na gornjem i donjem rubu) i pillarboxing (crni dijelovi na lijevom i donjem rubu).

Vanjske veze

uredi