Fondacija, zaklada ili zadužbina je pravni termin koji se odnosi na neprofitnu organizaciju koja obezbeđuje fondove ili podršku drugim organizacijama, ili obezbeđuje izvor sredstava za sopstvene aktivnosti.

Fondacije imaju vlastita upravljačka tijela i distribuiraju financijska sredstva za obrazovne, kulturne, vjerske, poltičke, društvene ili druge općekorisne svrhe putem potpore udrugama, dobročinstvima, obrazovnim institucijama, pojedincima ili kroz vlastite programe.

Tipovi fondacijaUredi

Fondacije kao nezavisno osnovane neprofitne organizacije s vlastitim izvorom sredstava možemo podijeliti u nekoliko tipova. Prema tipološkoj podjeli Evropski fondacijski centar (EFC) dijeli zaklade na četiri generalne kategorije:

  1. nezavisne fondacije
  2. korporativne fondacije
  3. vladine fodnacije
  4. zaklade lokalnih fondacije

Pri uspostavljanju tipologije EFC se vodio sa sljedeća tri kriterija:

  1. gdje je izvor financijskih sredstava fondacije,
  2. tko donosi odluke,
  3. kako zaklada raspolaže financijskim sredstvima.

Zaklade u HrvatskojUredi

Pravi okvirUredi

Zaklade u Hrvatskoj djeluju prema Zakonu o zakladama i fundacijama, koji je donio Hrvatski sabor 1995. godine. Zakon je izmijenjen 2001. godine regulirajući status podružnica stranih zaklada koje djeluju u Hrvatskoj. Zakon definira zakladu kao imovinu namijenjenu da služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Dobrotvorna svrha se odnosi na potporu osobama kojima je potrebna pomoć. Općekorisna svrha se odnosi na unapređenje kulturne, prosvjetne, znanstvene, duhovne, ćudoredne, športske, zdravstvene, ekološke i bilo koje druge društvene djelatnosti, općenito.

Fondacije u SrbijiUredi

Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima Srbije [1] iz 1989. godine definiše fondaciju kao posebnu ustanovu privatnog prava koju osnivaju pravna lica u društvenoj svojini (dakle, različita društvena preduzeća), s tim da može postati i svojinski mešovita ako joj, po osnivanju, pristupe fizička ili pravna lica sa privatnom svojinom.

Isti zakon definiše i zadužbine kao pravnu kategoriju koje se od fondacije razlikuje jedino po ličnosti osnivača.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi