Fokejida (starogrčki: Φωκαΐς) naslov je jedne izgubljene grčke epske pesme koja se u antici pripisivala Homeru. U romansiranom Životu Homerovom, koji se nekada pripisivao Hesiodu, kaže se da je ta pesma napisana dok je Homer živeo u Testoridovoj kući u Fokeji. Međutim, upitno je i to da li je Testorid uopšte postojao i to gde je živeo. Kao ni za ostala homerska dela, ni za ovu se pesmu ne zna ko ju je zapravo napisao. Od nje je danas ostao samo jedan jedini fragment od ukupno tri ili četiri rečenice, u kojima se kaže da je Homer sastavio Malu Ilijadu i Fokejidu dok je živeo kod Testorida, ali da Fokiđani tvrde da je Fokejida ispevana kod njih.[1]

ReferenceUredi