Fizička geografija

Fizička geografija je grana geografije koja se fokusira na sustavno proučavanje obrazaca i procesa unutar hidrosfere, biosfere, atmosfere i litosfere. Ona nastoji razumijeti fizičku osnovu Zemlje, njeno vrijeme i globalne obrasce flore i faune. Mnoga područja fizičke geografije koriste geologiju posebno u proučavanju trošenja i erozije. Geologija drugih planeta obrađena je na Geološkim obilježjima Sunčeva sustava.

Područja fizičke geografije

Područja fizičke geografije Srodna područja
Geomorfologija Reljef
Hidrologija Voda
Glaciologija Ledenjak
Biogeografija Vrste
Klimatologija Klima
Pedologija Tlo
Geodezija Gravitacija, magnetsko polje
Paleogeografija Kontinentsko pomicanje

Vidi još

uredi