Filodrammatica je historicistička zgrada u Rijeci izgrađena 1890. godine. Zgrada je smještena na Korzu između Jadranskog trga i Trga Republike, a primarna svrha zgrade bilo je održavanje različitih kuluturno-umjetničkih manifestacija.

Filodrammatica u Rijeci
Portal Filodrammatice

Arhitektura

Tadašnje udruženje Società Filarmonico-drammatica otkupilo je kuću Struppi na čijem mjestu je izgrađena nova građevina prema projektu riječkoga arhitekta Giacoma Zammattija po uzoru na srednjoevropske muzičko-dramske institucije. Zgrada je svečano otvorena 1890. godine.

Na uličnoj su fasadi vidljivi utjecaji talijanske visoke renesanse i manirizma. Rustikalno obrađeno prizemlje raščlanjeno je lučnim otvorima, a prostor od prvoga kata do atika artikuliran je paladijanskim pilastrima s korintskim kapitelima između kojih se nalaze lučni otvori. Sa strane polukružnih lučnih otvora umetnute su skulpture ženskih figura. Područja između prozorskih otvora na atici oslikao je i.Giovanni Fumi. Unutrašnjost građevine bila je prilagođena potrebama navedenog društva i sadržavala je dvoranu za priredbe, uvježbavanje, dvoranu za primanje stranaka i druge prostorije kojima se društvo koristilo. Kroz dvije gornje etaže oformljeno je kazalište s parterom, pozornicom i balkonom. Kazalište je dekorirano rokoko štukom i stropnom slikom s prikazom alegorije Muzike koju je izradio tršćanski slikar Eugenio Scomparini. Ondje su smještene i biste muzičara čiji je autor umjetnik bečkoga porijekla, Ludwig Strichtius, Preostali dio unutrašnjosti Filodrammatice ukrašen je u stilu talijanske neorenesanse.[1]

Pri gradnji kavane u prizemlju zgrade Filodrammatice, stubište je zbog nedostatka prostora umetnuto bočno spram ulaza u građevinu te nije izvedeno raskošno i monumentalno kao što je prvotno bilo planirano. Zgrada je u vrijeme nastajanja bila izrazito reprezentativna i svojom se raskošnošću isticala pred ostalim zgradama na Korzu. U zdanje su uložena i znatna financijska sredstva, što svjedoči o ranom zanimanju građana Rijeke za kazališnu djelatnost. Na žalost, neprimjerenom poslijeratnom nadogradnjom 4. etaže narušena je cjelovitost ove zgrade.

Nakon Drugog svjetskog rata zgrada Filodrammatice se koristila kao Dom JNA (uglavnom za filmske projekcije), a 2000-ih godina kavana u prizemlju je prenamijenjena u knjižaru, a zatim u odjel beletristike Gradske knjižnice. Neko vrijeme, nakon ukidanja Muzičkog konzervatorja Nina Mirkoviċa (u Lovranu), na gornjim je katovima djelovao odjel Muziċke akademije iz Zagreba, koji je 2017. ukinut.

Unatoč tome što je zgrada Filodrammatice zaštićena kao kulturno dobro pretrpjela je devastaciju i pljačku od strane Hrvatske vojske početkom 1990-ih, a udruženje Grada "Drugo more" je 2010-ih preinakama promijenilo izvornu glavnu kazališnu dvoranu.

Reference

  1. Palinić, Nana, Zgrade za kulturu i zabavu, u: Arhitektura historicizma u Rijeci: 1845. –1900., Moderna galerija Rijeka i MMSU, Rijeka, 2002., str. 240–265.

Literatura

  • de Canziani Jakšić, Theodor, Dekorativno fasadno slikarstvo u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 2001.
  • Glavočić, Daina, Arhitektura historicizma u Rijeci,http://www.ipu.hr/uploads/documents/483.pdf
  • Kazališta u Rijeci, http://www.rijeka.hr/KazalistauRijeci
  • Matejčić, Radmila, Kako čitati grad: Rijeka jučer, danas, Adamić, Rijeka, 2007.
  • Nepokoj, Denis, Teatar i povijesni prizori, katalog izložbe, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 2013.
  • Zgrada Filodrammatica, Rijeka, Korzo 28, http://www.rijeka.hr/Default.aspx?art=7894