Filmski producent

Producent je osoba na čelu produkcije filma i uz režisera glavna osoba koja radi na filmu.

Producenti su odgovorni za pokretanje procesa produkcije filma i njegovo finansiranje, ali i za unajmljivanje osoblja potrebnog za to.

Producenti učestvuju i u procesu postprodukcije, koja se sastoji od uređivanja filma za njegovu konačnu verziju. Taj se proces takođe sastoji od prikazivanja filma probnoj publici, koja nakon toga daje komentare prema kojima producenti razmatraju moguće nedostatke i traže od režisera da ih ispravi, kako ne bi negativno uticali na kvalitet konačne verzije filma.

Eksterni linkovi

uredi