Fililije (grč. Φιλύλλιος) bio je grčki komediograf, savremenik Dioklov i Sanirionov.

Pripadao je poznom periodu stare i početku srednje atičke komedije, no svi sačuvani naslovi ukazuju na tradiciju srednje komedije, posebno na mitološku travestiju, npr. Egej (Αἰγεύς), Auga (Αὔγη), Herakle (Ἡρακλῆς), Helena (Ἑλένη), Pralja ili Nausikaja (Πλύντρια ἢ Ναυσικάα), Atalanta (Ἀταλάντη). Među ostalim naslovima su Dvanaesta (Δωδεκάτη), Gradovi (Πόλεις) i Anteja (Ἄντεια, ime hetere). Za Fililija se kaže da je u prikazivanje komedija uveo neke scenske inovacije, kao što je upotreba zapaljenih baklji na pozornici.[1]

ReferenceUredi