Fikobilin

Fikobilini su kao i karotenoidi pomoćni fotosintetički pigmenti koji upijaju svetlost koju hlorofil ne prima, menjaju joj talasnu dužinu i usmeravaju je nakon toga na hlorofil. Vrste su fikocijan i fikoeritrin.

LiteraturaUredi