Ficus Ruminalis

Ficus Ruminalis je naziv za stablo divlje smokve koje se nalazilo u podnožju brda Palatin u Rimu, kraj Luperkala gdje je, po tradiciji, vučica podojila Romula i Rema. Ime je dobilo po Rumini, rimskoj boginji - zaštitnici majki-dojilja - kojoj je u neposrednoj blizini sagrađen hram.

Kada je stablo počelo venuti godine 58. to je shvaćeno kao izuzetno loše znamenje za budućnost Rima.