Fatničko polje

Fatničko polje
Izvor Obod, Fatničko polje

Fatničko polje je kraško polje u opštini Bileća, Bosna i Hercegovina. Udaljeno je oko 3 km jugoistočno od Dabarskog polja i njegov je prirodni je produžetak u smjeru jugoistok. Odvojeni su manjim krečnjačkim grebenom, pa su po hidrološkim karakteristikama odvojene cjeline. Okruženo je planinama Kosmatuša, Brusnik, Vranjevića, Kuk, Oblo Brdo i Gruba Glava. Prečaga Humac (510 m) dijeli polje na Gornje i Donje. Izgrađeno je od krečnjaka gornje krede. Zahvata površinu od oko 5,6 km² i nalazi se na nadmorskoj visini od 460-500 m.

Naselja u polju su: Fatnica, Kalac, Orahovice, Bačevice, Divin, Narat, Pađeni. Na jugu su krečnjačka brda iza kojih su naselja Kukričje i Kuti. Stanovništo se pretežno bavi stočarstvom i zemljoradnjom.

HidrologijaUredi

Dio voda koji se gubi u ponoru Srđevići u sjeverozapadnom dijelu Gatačkog polja, nakon podzemnog toka pojavljuje se u izvoru Obod, u istočnom dijelu Fatničkog polja. To je ujedno i osnovni dotok vode u polje, s obzirom da je njegov orografski sliv relativno mali, površine 40 km2. U blizini je i izvor Zvonuša. Još 1958. god registrirani su u Zavodu za zaštitu prirodnih znamenitosti.

U području južnog dijela Fatničkog polja postoji široka zona, sa nizom ponora u vidu sistema uskih pukotina. Najznačajniji ponor je Pasmica, čije vode se pojavljuju na izvorima Trebišnjice, s kapacitetom gutanja od 15 - 20 m3/s. Ponorska zona Velika pećina drenira manji dio ovog polja u pravcu izvora rijeke Bregave.[1]

U polju je usječeno suho korito Fatničke rijeke, koje se za vrijeme obilnijih jesenjih kiša ispuni vodom. Kako ponori ne mogu primiti svu vodu, polje se plavi od novembra do maja.

Sredinom 1980-ih u sklopu projekta Gornji horizonti probijen je tunel ispod naselja Kuti, koji spaja Dabarsko i Fatničko polje. U toku 2006. god probijen je i tunel ispod naselja Pađeni, do naselja Čepelica, u dužini 15.650 metara. Kanal kroz Fatničko polje, dužine 3000 metara, takođe je u izgradnji. Namjena objekta je povezivanje dva tunela i skupljanje voda u samom polju.

O mogućim utjecajima transporta vode kroz tunel Fatničko polje – akumulacija Bileća na hidrološki režim rijeke Bregave, a samim tim i Neretve, mišljenja su podijeljena. [2] [3]

ReferenceUredi

  1. Modeliranje voda u kraškom polju
  2. Dr. Mijo Vranješ, Dr. Maja Prskalo, Mr. Tatjana Džeba (2013), HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA SLIVA NERETVE I TREBIŠNJICE, OSVRT NA IZGRADNJU DIJELA HE SUSTAVA - GORNJI HORIZONTI
  3. http://www.eft-group.net/documents/EFT%20Final%20Report_1.pdf Analiza uticaja transporta vode kroz tunel Fatničko polje – akumulacija Bileća na hidrološki režim rijeke Bregave u Bosni i Hercegovini

Vanjske vezeUredi