Fatma Haseki Sultana

žena Šehzade Bajezida i majka njegove djece

Fatma Haseki Sultana bila je žena Šehzade Bajezida i majka njegove djece. Rođena je oko 1530, a gdje tačno ne zna se. Rodila mu je devetero dece, pet prinčeva i četiri sultanije. Kada je Šehzade Bajazit pobjegao iranskom šahu Tahmaspu sa svojim sinovima, po sultanovoj naredbi i njegovi sinovi su pogubljeni. Poslije smrti Šehzade Bajezida o njoj se nista ne zna. Umrla je vjerovatno u Istanbulu.

Fatma Haseki Sultana
Suprug/a/e/ziŠehzade Bajezid
Potomstvo
Šehzade Orhan
Šehzade Osman
Šehzade Abdulah
Šehzade Mahmud
Šehzade Mehmed
Mihrumah Sultanija
Ajše Sultanija
Hatidže Sultanija
Hazneda Sultanija
Rođen/a1530
1530. (dob: -36–-35)
Umro/la1585. Istanbul

Popularna kultura Uredi

U seriji Sulejman Veličanstveni njen lik tumači Jasemin Allen.