Farmakopeja (grč. pharmakopoiia) čini zvanične spise jedne države (Ph.Jug.IV- Jugoslovenska Farmakopeja 4. izdanje) i u njima se nalaze podaci o lekovitim supstancama koje ulaze u sastav lekova i preparata kao i sami recepti odredjenih farmaceutskih preparata i lekova, koji nisu oficilni tj. prave se za odredjenog pacijenta - (poput čajeva ( čaj za upalu bešike ), melema ( mast cveta nevena ), praškova ( prašak protiv bolova za unutrašnju upotrebu) itd.). Postoji takozvana 5. farmakopeja koja je prevod poslednje evropske farmakopeje. U samom opisu lekovitih supstanci se nalaze podaci poput doziranja, kompatibilnosti sa drugim supstancama, njihove koncentracije…

U cilju poboljšanja prometa i proizvodnje lijekova, kao i kontrole njihovog kvaliteta u čitavoj Evropi 1964. godine u Rimu je donijeta Konvencija o izradi Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia), koja bi predstavljala zvanični standard za sve države. Posljednje izdanje ove farmakopeje iz 2005. godine do danas je pretrpjelo šest dopuna kojima se neprekidno prati razvoj i pojava novih lijekova.

Eksterni linkovi

uredi